kreativita_online_cvicenie_vykreslite-pocity-z-ludi-von

CVIČENIE: Vykreslite pocity z ľudí von

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne polože ruku s perom na papier.
Vybavte si pocity, ktoré vás trápia, zamerajte sa na jednu jedinú vlastnosť, ktorá vami najviac rezonuje a tú sa pokúste vyjadriť do charakteru tváre. Myslite len na tú jednu jedinú vlastnosť a začnite kresliť.

Najprv nakreslite oči,
tak aby z nich vyžarovala sila, ktorú pociťujete a až potom voľne dokreslujte tvár.

Vyhodnotenie:
Ak sa vám podarilo skutočne sústredene prežiť vybavenú emóciu, mali by ste po dokreslení pociťovať úľavu. Prepätie emócií by malo byť zmiernené a vy by ste mali pociťovať príjemný pocit spokojnosti.

Zároveň ste bohatší o skúsenosť vizuálnej meditácie nad danou emóciou, vďaka tomu, že ste mali možnosť nad ňou uvažovať a chápať ju v širších súvislostiach.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment