kreativita_online_zbavte_sa_strachu

CVIČENIE: Nočná mora? Zbavte sa jej!

Náročnosť: 
Jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Pohodlne sa usaďte, voľne položte ruku s perom na papier. Pokúste sa nakresliť nočnú moru, príšeru alebo scénu zo sna, ktorá vás najviac máta či desí. 
Predstavte si ako vyzerá. Približne ju načrtnite a potom sa pokúste zamerať na jej detaily. 
Netrápte sa tým, či viete alebo neviete kresliť. Dôležité je, aby ste si počas kreslenia rozpomenuli čo najviac z toho sna a čo najpresnejšie to aj zobrazili.

Keď budte mať pocit, že ste hotový a vaša nočná mora sa už nachádza na papieri, zničte ju! Začmárajte ju alebo ju kľudne roztrhajte na márne kúsky.

Vyhodnotenie:
Cítite tú úľavu? Aká bola len bezbranná, keď ste ju čmárali hlava-nehlava. Čím viac a čím podrobnejšie sa vám podarilo nočnú moru kresbou zaznamenať, tým plošnejšie ste dokázali podvedomie presvedčiť o vašej sile a odhodlaní zvíťaziť nad ňou ako neriešiteľným problémom.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment