creativita-online_ciara_zivotaI

CVIČENIE: Spoznajte svoju čiaru života

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a pokúste sa nakresliť svoj život ako čiaru života. Linkou vyjadrite symboliku vašej životnej cesty so všetkými zákrutami, odbočkami, slepými uličkami či úskaliami, ktoré vás na nej stretli. Ako pomôcku môžete použiť vizuálne symboly, ktoré ju budú sprevádzať. 

Vyberte si jednu časť vašej kresby, ktorá vás najviac zaujala a rozkreslite si ju na čistý papier ešte raz a podrobnejšie. 

Môžete sa priblížiť až k vašim najvýznamnejším životným situáciám. Jednoducho si z nakreslenej čiary opäť vyberiete úsek, ktorý vás najviac zaujme a opäť ho priblížite.

Vyhodnotenie:
Obyčajná linka a toľko úvahy. 

creativita-online_dialog_a4_IV

CVIČENIE: Hľadáte alternatívny dialóg? Vyskúšajte si dialóg A4

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve a viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera formátu A4

Postup:
Nechajte medzi sebou kolovať obyčajný čistý kus papiera A4.  Pokúste sa prostredníctvom tohto papiera viesť dialóg.

Úlohou každého z vás sa je vyjadriť – teda s ním môže urobiť, čo uznáte za vhodné. Následne podáte papier ďalej. 

Vyhodnotenie: 
Ako dlho ste vydržali komunikovať prostredníctvom alternatívneho priestoru A4? Hľadali ste racionálne riešenia na vyjadrenie sa, alebo ste konali viac impulzívne? Mali ste pocit, že sa vyjadreniami na A4 doplňujete alebo vám to stále niekto kazil?

kreativita_online_vizualna_nahanacka_IV

CVIČENIE: Komunikácia vizuálnou naháňačkou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre dve osoby

Potrebujete:
– čistý kus papiera, podľa možností čo najväčší 
–– dva perá (alebo ceruzky)

Postup:
Najprv si rozdeľte charakter liniek, akým sa budete na spoločnom papieri vyjadrovať:
jeden kreslí len oblé tvary
a druhý kreslí len rovné čiary 

Vizuálna naháňačka prebieha vo dvojici formou kreslenia na spoločný papier. Sadnite si oproti sebe alebo vedľa seba, ako vám bude lepšie. Obaja položte ruku s perom na jeden spoločný papier a môžete skúsiť vizuálnu naháňačku perom na papieri. Kreslíte súčasne. Začať môžete v jednom bode, napríklad strede, alebo sa s linkou na papieri rozbehnete od svojho okraja papiera.

Počas kreslenia sa pokúste vyhnúť fyzickým dotykom a nerozprávať. Charakter liniek si počas kreslenia zachovajte alebo si vezmite čistý papier a kľudne si ho medzi sebou vymeňte (ten kto kreslil krivkami bude používať len rovné čiary a naopak.)

Vyhodnotenie:
Po dokončení vizuálnej naháňačky sa skúste porozpávať sa o vašich pocitoch a postrehoch. Ktorý charakter liniek vám bol príjemnejší? Vedeli ste si ich podeliť, alebo ste obaja preferovali len jeden? Mali ste dostatočný priestor na kreslenie, alebo ste sa k papieru nevedeli dostať?

kreativita_online_dokreslite_cmaranice_II_I

CVIČENIE: Rozvíjajte si predstavivosť dokreslením čmáraníc

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár


Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a čo najrýchlejšie niečo len tak načmárajte. Neuvažujte nad tým, čo kreslíte.
Keď budete mať pocit, že čmáranica je hotová, zapozerajte sa na chvíľu do vzniknutých čiar. Pokúste sa v spleti čiar nájsť niečo zaujímavé, zvýraznite to alebo to jednoducho dokreslite.

Pomôcka:
Počas čmárania si jednoducho zavrite oči
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Tip:
Čmárajte spolu s deťmi
Keďže deti sú spontánnejšie ako dospelý človek, požiadajte ich o vytvorenie niekoľkých čmáraníc vždy na nový čistý papier. Potom si výkresy jednoducho prezerajte a spoločne dokresľujte.

eppli_20190213_21542792_w

CVIČENIE: Ak máte z kreslenia strach, zavrite si pri tom oči

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a druhú ruku si položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha. 
Oči si zavrite a začnite kresliť. Občas oči pootvorte a skontrolujte si svoje výtvory.

Kreslenie so zavretými očami je obzvlášť vhodné, ak pociťujete z kreslenia strach, ako aj pre ľudí prehnane orientovaných na výsledok.

Vyhodnotenie:
Pozorne si prezrite svoje výtvory. Čo poviete? V istých prípadoch najpravdepodobnejšie vyvolávajú úsmev a o to presne ide. Kreslenie nie je žiadna veda. Toto cvičenie je primárne určené na odstránenie individuálnych zábran k vizuálnemu vyjadreniu sa, ako aj ľuďom nadmerne fixovaným na výsledný efekt. Ruka vedie linku, ktorú uzrie v predstavách, či riadene vygeneruje myšlienkovou činnosťou. Predčasné vyhodnotenie tohto úkonu ako neschopného vytvára rad zábran, ktoré je možné odbúrať len ich prekonaním. V prípade vizuálneho tvorenia nie je možné dopredu presne definovať výsledný efekt. Nezriedka sa stáva, že zaujímavé a hodnotné diela vznikajú celkom náhodne (bez premyslenia). 

eppli_20190213_21514973_w

CVIČENIE: Uvoľnite sa kreslením opačnou rukou

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Ak ste pravák, budete kresliť ľavou rukou. Ak ste ľavák, budete kresliť pravou rukou. 
Položte druhú ruku – opačnú, akou píšete, voľne na papier a pokúste sa len tak voľne čmárať. Keď sa vám podarí vytvoriť plynulé čiary, pokúste sa nakresliť jednoduché tvary ako je kružnica, štvorec, či strom a ak sa budete chcieť i zasmiať, nakreslite si napríklad svoj portrét. 

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil kresleniu opačnou rukou a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. 

Ak nemáte pri sebe pero a papier, skúste online riešenie.

Vyhodnotenie:
Keď sa vám podarí nakresliť niekoľko i zložitejších objektov, vaša ruka, ktorou zvyčajne píšete by už mala byť pripravená k prevzatiu funkcie a kresleniu či čmáraniu si. Počiatočný strach, ktorý ste pociťovali z predstavy, že musíte kresliť by už nemal hrať zásadnú úlohu, keďže ste prekonali sami seba a prekvapivo slušne ste zvládli zadanú úlohu. 

Aj malý úspech je predsa úspechom a pomôže vám odbúrať strach a uvoľniť sa.

IMG_0004c-w

CVIČENIE: Vyčmárajte to zo seba von

Náročnosť: 
Veľmi jednoduché cvičenie pre jednu alebo viac osôb

Potrebujete:
– čistý kus papiera 
– pero (alebo ceruzku)
– alebo použite online skicár

Postup:
Položte ruku s perom voľne na papier a nechajte hrot pera voľne blúdiť po papieri. Prechádzajte sa s perom voľne po papieri, bez toho, aby ste sa pokúsili niečo konkrétne nakresliť. 
Len tak si čmárajte. Nechajte sa unášať vznikajúcou líniou a cez ňu sa pokúste dostať svoje emócie von. 
Ak by sa vám nedarilo, pokúste sa kresliť čo najrýchlejšie. Počas rýchleho čmárania bude mať vaša racionalita menší priestor, aby blokovala tvorenie.

Pomôcka:
Počas kreslenia si zavrite oči.
Ak by sa rozum bránil voľnému čmáraniu a nevyhnutne potreboval mať vznikajúce čiary pod kontrolou, jednoducho zavrite oči a nechajte pero voľne blúdiť po papieri. Dávajte pozor, kde kreslíte, druhú ruku si prípadne položte na okraj papiera, aby ste si vedeli predstaviť, kam siaha.

Vyhodnotenie:
Keď budete mať pocit, že najsilnejšia emócia je von, opäť sa voľne usaďte a zapozerajte sa do vzniknutého diela. Prezerajte si svoju čmáranicu, pokiaľ sa vám nepodarí v nej niečo konkrétne objaviť. To, čo v nej objavíte, môžete pokojne ďalej dokresliť.

Čo sa vám podarilo v čmáranici nájsť? 
Skúste pouvažovať nad tým, prečo práve toto.

kreativita_jing-jang

JIN A JANG: Symbol tvorenia

Jin a jang:
symbol tvorenia a energie, 
ktorá vzniká vzájomným pôsobením dvoch protikladných a doplňujúcich sa síl.

Sily jin a jang sú základom všetkých javov vesmíru
a vyjadrujú energiu polarity, ktorou je obsiahnutý. Všetko, čo existuje vnímame vďaka duálnemu protikladu – ak by neexistovalo svetlo, nedokázali by sme vnímať ani tmu.

Symbol jin a jang sa znázorňuje v podobe cyklu tvorenia
– kruhu, v ktorom obe sily navzájom na seba pôsobia, dynamicky do seba zapadajú a každá v sebe obsahuje časť z tej druhej. Žiadna vec totiž nie je absolútna, všetko má svoj opak.

 

„Tak ako jin a jang, aj kreativita a výnimočnosť človeka vzniká pôsobením emocionálnych a racionálnych (protikladných a doplňujúcich sa) schopností mysle."

Polarita jin a jang sa neposudzuje ako dobro a zlo, 
pretože ako dynamické sily sa dopĺňajú (bez svetla nevnímame tmu). Sily jin a jang je lepšie chápať ako vzájomné kontrasty – svetlo a tma, biela a čierna, plus a mínus, muž a žena. 

Ak sú sily jin a jang v rovnováhe – nastáva harmónia,
pretože vtedy sa sily jin a jang navzájom podporujú. Ak jedna zo síl prevažuje tú druhú – dochádza k nerovnováhe, na jednej strane k prebytku, na druhej k nedostatku.

eppli_pero_2012__0001-w

KREATIVITA: Tvorivá funkcia ega

Pojem kreativita je odvodený z latinského slova creatio,
čo v preklade znamená tvorenie, presnejšie tvorenie – vytváranie niečoho nového.

Kreativita je prirodzená každému z nás.
Príkladom sú deti, ktoré sú tvorivé, hravé a zvedavé. Otázkou je, v akej miere dokážeme našu kreativitu využívať a či sme ju otvorení vôbec použiť.

Kreativita je funkciou ega, 
dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia. (S. Arieti)

Kreativita je schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom
(originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom (flexibilita), vidieť nové problémy tam, kde zdanlivo nie sú (senzitivita), odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a nebrať nič ako pevné (premennosť) a vyvíjať z noriem vyplývajúce idey aj proti odporu prostredia (nonkonformizmus), ak sa to oplatí, nachádzať niečo nové, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti. (E.Ullrich)

Nové (divergentné – odlišné) myslenie
Hlavná odlišnosť kreativity ako schopnosti spočíva v odlišnosti myslenia. To znamená, že jedinec rieši divergentné úlohy, ktoré nemajú jedinú správnu odpoveď na rozdiel od konvergentných úloh (napr. v matematike, fyzike), kde je možné uplatniť len jedno východisko, jeden výsledok.

Funkcia divergentného myslenia a transformačných schopností je rozhodujúca v štádiu generovania nápadov.
Divergentné schopnosti v ňom poskytujú dostatok alternatívnych nápadov, transformácie sú základom flexibility pri reštrukturovaní informácií. (Guilford)

Obrazotvornosť – fantázia je duchovná mohutnosť, 
ktorá vytvára zmyslové obrazy telies. Tieto zmyslové obrazy nazývame predstavami. Predstavy znázorňujú veci poznané vonkajšími zmyslami. Obrazotvornosť sa odlišuje od vonkajších zmyslov tým, že z esplán môže vyvolať aj obrazy neprítomných vecí, čoho zmysly nie sú schopné. (Břetislav Kafka)

kreativita_online_prava_hemisfera

KREATIVITA: Cesta do podvedomia – Pravá hemisféra mozgu

Už v roku 1968 dokázali výskumy funkcií hemisfér ľudského mozgu psychobiológa Regera W. Sperryho, za ktoré dostal mimochodom Nobelovu cenu, že ľudský mozog používa dva celkom odlišné spôsoby premýšľania a to jeden analytický, verbálny a následný a druhý vizuálny, vnímavý a paralelný. 

ĽAVÁ hemisféra mozgu je verbálna a racionálna – premýšľa sériovo a myšlienky vníma ako čísla, písmená a slová | PRAVÁ hemisféra mozgu je nonverbálna a intuitívna – premýšľa vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová.

Túto problematiku výstižne sformuloval aj prominentný vedec a neurochirurg Richard Berglanda: „Máte dva mozgy: ľavý a pravý. Dnes už vedci vedia, že ľavý mozog je verbálny a racionálny – premýšľa sériovo a myšlienky triedi na čísla, písmená a slová. Pravý mozog je nonverbálny a intuitívny – premýšľa vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová.“ (2)

Arteterapia cez autentické tvorenie – vyjadrenie sa, umožňuje prístup k subdominantnej intuitívnej a vizuálnej pravej časti hemisféry. Arteterapetutické úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť svoju ľavú verbálnu a racionálnu hemisféru a umožnia využitie pravej hemisféry v rovine intuitívnej výpovede.

Cieľom arteterapeutických či kreatívnych cvičení je čo najprirodzenejší vstup do podvedomých stavov, ktoré ukrývajú dôvody konaní, emocionálnych prežívaní a podstatu jedinečnosti.