Test politickeho myslenia

Rýchly test politického myslenia

Aká je vaša politická orientácia?

Stačí si vybrať odpoveď,
ktorá vám je najbližšia v piatich jednoduchých otázkach.

Test vyhodnotí
v akej percentuálnej miere uvažuje pravicovo (konzervatívne), stredo-pravo (liberálne)
alebo ste jednoducho ľavicový (sociálno-demokratický) človek so silným sociálnym cítením
a zmyslom pre rovnocennosť.

Porovnajte si výsledok
s tým, k čomu ste už prípadne dospeli aj vlastnou úvahou.

Test bol zostavený
na základe okruhu volebných tém v Predčasných parlamentných voľbách 2023.

.